គន្លឹះទាំង៥ដើម្បីលក់ផ្ទះឆាប់ដាច់

តើអ្នកធ្លាប់ឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍ត្រូវការលក់ផ្ទះឲ្យបានឆាប់ដាច់ទេ?​ អ្នកបានគិតហើយក៏ធ្វើរឿងជាច្រើនតាមដែលអាចធ្វើបានដូចជា សម្អាតសំរាម ដុសលាងសម្ភារៈ ឬជួសជុលរបស់របរផ្សេងៗ។ រួចហើយអ្នកក៏អង្គុយចាំមើលថាមានអ្នកទិញដែលហ៊ានឲ្យតម្លៃថ្លៃមកទិញផ្ទះអ្នក។ មើលទៅអ្នកច្បាស់ជាអន្ទះអន្ទែងណាស់ហើយ។ ដូច្នេះមានអ្វីផ្សេងទៀតទេដែលអ្នកគួរធ្វើដើម្បីទទូលបានតម្លៃខ្ពស់?​

Read more

គន្លឹះក្នុងការជ្រើសរើសស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់កម្ចីទិញផ្ទះ

ទិញផ្ទះគឺជាការសម្រេចចិត្តដ៏ធំមួយដែលត្រូវការពេលវេលា និងការគិតគូរឲ្យបានហ្មត់ចត់ លើចំណុចមួយចំនួនដូចជាប្រភេទប្លង់ គុណភាពផ្ទះ ទំហំផ្ទះ ទីតាំង បរិយាកាសជុំវិញ និងការត្រៀមរៀបចំផែនការហិរញ្ញវត្ថុ ។ល។ សម្រាប់អ្នកដែលទិញផ្ទះលើកដំបូង

Read more