គន្លឹះ៦យ៉ាងរៀបចំផ្ទះសម្រាប់ខែភ្លៀង

ដើម្បីឲ្យផ្ទះរបស់អ្នកមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់និងត្រៀមជាស្រេចក្នុងខែវស្សានេះ គ្រាន់តែធ្វើតាមការណែនាំដែលមានប្រសិទ្ធភាពចំនួនដូចខាងក្រោម។ វាសំខាន់ណាស់ដើម្បីការពារផ្ទះរបស់អ្នកក្នុងរដូវវស្សានេះឲ្យមានភាពសុខដុមល្អ….

Read more

សំណាញ់សុវត្ថិភាពសម្រាប់អ្នករំលស់ផ្ទះរយៈពេលវែង

ការទិញផ្ទះបង់រំលស់បាននឹងកំពុងមានភាពពេញនិយមក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសព្វថ្ងៃ។ អ្នកមានចំណូលទាបនិងមធ្យមដែលមិនមានប្រាក់គ្រប់គ្រាន់ក្នុងដៃដើម្បីទិញផ្ទះ មានឱកាសក្លាយជាម្ចាស់ផ្ទះតាមរយៈការបង់រំលស់ដែលមានរយៈពេលវែងមួយនេះ។

Read more

គន្លឹះទាំង៧យ៉ាងដើម្បីជ្រើសរើសពណ៍សម្រាប់លាបផ្ទះឲ្យស្អាត

ពេលដែលជ្រើសរើសពណ៍សម្រាប់លាបផ្ទះបានត្រឹមត្រូវយើងនឹងទទួលបានភាពភាពរំភើបពីគ្រប់ទីកន្លែងក្នុងផ្ទះ។ ការជ្រើសរើសពណ៍ដែលឥតខ្ចោះវាពិតជាពិបាកណាស់។ សូមមើលពីវិធីសាស្រ្តទាំង៧ដើម្បីជ្រើសរើសពណ៍ឲ្យបានត្រឹមត្រូវ។

Read more

គន្លឹះសម្រាប់អ្នកទិញផ្ទះដំបូងគោលបំណងធ្វើអាជីវកម្ម

តើអ្នកចង់ទិញផ្ទះមែនទេ?​ លោកអ្នកចាំបាច់សួរសំនួរខ្លួនឯងថា ហេតុអ្វីចង់ទិញ? លោកអ្នកនឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីផ្ទះនៅពេលដែលលោកអ្នកមានគោលដៅច្បាស់លាស់ក្នុងការទិញ។​ ខាងក្រោមនេះជាសំនួរមួយចំនួនដែលអាចវិភាគពីគោលបំណងនិងស្វែងរកសេចក្តីប្រាថ្នាដែលអ្នកចង់បាន។

Read more