តើគួរទិញឬជួលផ្ទះ

ពួកយើងដឹងថាលោកអ្នកកំពុងតែស្វែងរកកន្លែងដ៏ស្រស់ស្អាតមួយដើម្បីបន្តររីកចម្រើនក្នុងគ្រួសារលោកអ្នកតទៀត។ ខាងក្រោមនេះជាគន្លឹះមួយចំនួនដែលអាចជួយលោកអ្នកក្នុងសម្រេចចិត្តបានល្អថាតើគួរតែជួលផ្ទះឬក៏ទិញផ្ទះ៖

Read more

គន្លឹះទាំង៧យ៉ាងដើម្បីមានសុភមង្គលក្នុងផ្ទះ

មានកត្តាសាមញ្ញមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យផ្ទះរបស់លោកអ្នកកាន់តែមានសុមង្គល។ យើងគួរដឹងថា យើងនីមួយៗមានឥទ្ធិពលលើបរិយាកាសជុំវិញខ្លួនយើង ដូច្នេះបរិយាកាសជុំវិញយើងក៏មានឥទ្ធិពលមកលើយើងវិញដែរ។ ដូច្នេះហើយយើងគួរតែធ្វើឲ្យគេហដ្ឋានរបស់យើងឲ្យគ្រប់គ្នាមានអារម្មណ៍ថាផ្ទះដែលតែងទន្ទឹងរង់ចំាចង់មក​ មិនមែនមានអារម្មណ៍មិនចង់ចូលផ្ទះទេ។

Read more

ផ្ទះល្អ ការសិក្សាល្អ

ពេលបវេសនកាលរបស់កូនៗចូលមកដល់ ឳពុកម្តាយអាចដើរតួរជាអ្នកជំរុញទឹកចិត្តដល់កូនៗ ឬក៏ជាអ្នកដាក់សម្ពាធលើកូន ឬអាចដើរតួរជាទាំងពីរ។ សូមឳពុកម្តាយយកពេលដ៏ខ្លីមួយពិចារណាបន្តិច។ តើការដែលយើងបញ្ជូនកូនទៅសាលាដែលល្អបំផុតគ្រប់គ្រាន់ធ្វើឲ្យយើងរួចពីទំនួលខុសត្រូវលើការសិក្សារបស់កូនមែនទេ?​ វាពិតជាសំខាន់ណាស់ក្នុងនាមជាឳពុកម្តាយត្រូវធ្វើជាអ្នកលើកទឹកចិត្តដល់កូននិងផ្តល់ឲ្យពួកគេនូវបរិយាកាសមួយដែលធ្វើឲ្យពួកគេចង់រៀ​ន។

Read more

គន្លឹះទាំង៥ដើម្បីលក់ផ្ទះឆាប់ដាច់

តើអ្នកធ្លាប់ឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍ត្រូវការលក់ផ្ទះឲ្យបានឆាប់ដាច់ទេ?​ អ្នកបានគិតហើយក៏ធ្វើរឿងជាច្រើនតាមដែលអាចធ្វើបានដូចជា សម្អាតសំរាម ដុសលាងសម្ភារៈ ឬជួសជុលរបស់របរផ្សេងៗ។ រួចហើយអ្នកក៏អង្គុយចាំមើលថាមានអ្នកទិញដែលហ៊ានឲ្យតម្លៃថ្លៃមកទិញផ្ទះអ្នក។ មើលទៅអ្នកច្បាស់ជាអន្ទះអន្ទែងណាស់ហើយ។ ដូច្នេះមានអ្វីផ្សេងទៀតទេដែលអ្នកគួរធ្វើដើម្បីទទូលបានតម្លៃខ្ពស់?​

Read more