គន្លឹះគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុអំឡុងពេលលំបាក

មនុស្សមួយចំនួនមិនបានយកចិត្តទុកដាក់លើការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុរបស់ពួកគេនោះទេ ដែលជាមូលហេតុធ្វើឲ្យពួកគេបាត់បង់ថវិកាមួយចំនួនក្នុងការចំណាយលើសម្ភារដែលមិនចាំបាច់ ក្នុងអំឡុងពេលលំបាក។

Read more

គន្លឹះធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងប្ដីប្រពន្ធកាន់តែរឹងមាំអំឡុងពេលកូវីដ-១៩

ជំងឺកូរ៉ូណាដែលរាតត្បាតដល់អាយុជីវិត បានធ្វើឲ្យជីវិតប្ដីប្រពន្ធកាន់តែរវល់ច្រើននៅផ្ទះ ជាពិសេសអ្នកដែលមានកូនតូចៗ ខណៈដែលសាលាបង្រៀនក្មេងត្រូវបានបិទ អំឡុងពេលអន្តរាគមន៍បិទប្រទេសដើម្បីទប់ស្កាត់។

Read more

គន្លឹះ៦ចំណុចសម្រាប់បន្តដំណើរការអាជីវកម្មអំឡុងពេលកូវីដ-១៩

មេរោគរាតត្បាតដល់អាយុជីវិត កូវីដ-១៩ កំពុងធ្វើឲ្យមនុស្សយើងរស់នៅដោយភាពប្រុងប្រយ័ត្ន និងភ័យខ្លាច។ ជីវិត និងការប្រកបអាជីវកម្មរបស់មនុស្សកំពុងតែពុះពារយ៉ាងលំបាកដោយសារមេរោគដ៏កាចសាហាវមួយនេះ។

Read more

គន្លឹះ៧ ចំណុចអាចឲ្យផ្ទះរបស់អ្នកមានពន្លឺធម្មជាតិគ្រប់គ្រាន់

ពន្លឺថ្ងៃមានអត្ថប្រយោជន៍ជាងពន្លឺដែលយើងបង្កើត។ ពន្លឺថ្ងៃអាចធ្វើឲ្យបន្ទប់របស់អ្នកមើលទៅទូលាយជាងមុន អាចធ្វើឲ្យអារម្មណ៍អ្នកជ្រះថ្លា និងធ្វើឲ្យរាងកាយអ្នកទទួលបាននូវវីតាមីន D ។

Read more