អត្ថប្រយោជន៍ ៦ ចំណុចពីការដាំបន្លែនៅផ្ទះ

មនុស្សជាច្រើនគិតថាពួកគេពុំចាំបាច់ដាំបន្លែដោយខ្លួនឯងនោះទេ។ ការដាំបន្លែមិនត្រឹមតែផ្ដល់ផលសម្រាប់អាហារដែលមានរស់ជាតិឆ្ងាញ់ប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែវាក៏ផ្ដល់ឲ្យអ្នកនូវអត្ថប្រយោជន៍សុខភាពជាច្រើន។

Read more

គន្លឹះគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុអំឡុងពេលលំបាក

មនុស្សមួយចំនួនមិនបានយកចិត្តទុកដាក់លើការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុរបស់ពួកគេនោះទេ ដែលជាមូលហេតុធ្វើឲ្យពួកគេបាត់បង់ថវិកាមួយចំនួនក្នុងការចំណាយលើសម្ភារដែលមិនចាំបាច់ ក្នុងអំឡុងពេលលំបាក។

Read more

គន្លឹះធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងប្ដីប្រពន្ធកាន់តែរឹងមាំអំឡុងពេលកូវីដ-១៩

ជំងឺកូរ៉ូណាដែលរាតត្បាតដល់អាយុជីវិត បានធ្វើឲ្យជីវិតប្ដីប្រពន្ធកាន់តែរវល់ច្រើននៅផ្ទះ ជាពិសេសអ្នកដែលមានកូនតូចៗ ខណៈដែលសាលាបង្រៀនក្មេងត្រូវបានបិទ អំឡុងពេលអន្តរាគមន៍បិទប្រទេសដើម្បីទប់ស្កាត់។

Read more

គន្លឹះ៦ចំណុចសម្រាប់បន្តដំណើរការអាជីវកម្មអំឡុងពេលកូវីដ-១៩

មេរោគរាតត្បាតដល់អាយុជីវិត កូវីដ-១៩ កំពុងធ្វើឲ្យមនុស្សយើងរស់នៅដោយភាពប្រុងប្រយ័ត្ន និងភ័យខ្លាច។ ជីវិត និងការប្រកបអាជីវកម្មរបស់មនុស្សកំពុងតែពុះពារយ៉ាងលំបាកដោយសារមេរោគដ៏កាចសាហាវមួយនេះ។

Read more