• ទំហំប្រាក់កម្ចី៖ $2,000 ដល់ $50,000
 • រយៈពេល៖ រហូតដល់ 20​ ឆ្នាំ
 • អត្រាការប្រាក់៖ 1.0% -1.5%
 • ប្រភេទប្លង់៖ ទទួលយកបាន​ទាំង​ ប្លង់ទន់ និង​ ប្លង់រឹង
 • វិធីសាស្ត្របង់សង៖ អាចជ្រើសរើសការបង់ថេរជារៀងរាល់ខែ ឬរំលស់ដើមថេរ

 

 • មិនតម្រូវឲ្យមានអ្នកធានា
 • អនុញ្ញាតិឲ្យបង់រំលស់ប្រាក់ដើមបានគ្រប់ពេលដោយមិនមានបង់ថ្លៃសេវា*
 • ផ្តល់ជូនប្រាក់កម្ចីបានរហូតដល់ 100% នៃតម្លៃគម្រោងសាងសង់
 • អនុញ្ញាតិឲ្យអតិថិជនរួមគ្នាខ្ចីដល់ទៅ 3នាក់
 • អាចទទួលបានប្រាក់កម្ចីបន្ថែមដោយមិនចាំបាច់បង់ផ្តាច់ប្រាក់កម្ចីចាស់
 • លោកអ្នកអាចជ្រើសរើសកម្ចីរយៈពេលវែង ដើម្បីទទួលបានការបង់ប្រាក់ប្រចាំខែទាប
 • ទទួលបានការបម្រើសេវាយ៉ាងល្អពីបុគ្គលិកដែលមានបទពិសោធន៍ក្នុងការផ្តល់សេវានិង​បំពេញតម្រូវការអតិថិជន
 • ទទួលបានបទដ្ឋាននៃក្រមសីលធម៌ខ្ពស់ សុចរិតភាព និង​តម្លាភាព
 • ផ្តល់មធ្យោបាយងាយស្រួលក្នុងការបង់សង តាមរយៈ ភ្នាក់ងារ វីង ឬ ទ្រូម៉ាន់នី

ហ្វឺស ហ្វាយនែនរក្សាសិទ្ធកែប្រែលក្ខខណ្ឌដោយមិនជូនដំណឹងជាមុន។ 

(*លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត)

 • អាយុ៖ 18 ដល់ 65​ ឆ្នាំ
 • មានប្រវត្តិឥណទាន និងកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្អ

 

ទូរសព្ទ៖ 023 997 937

ឯកសារសម្គាល់ខ្លួន

 • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណឬ លិខិតឆ្លងដែន ឬ សំបុត្រកំណើត​ + លិខិតបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណ
 • សៀវភៅគ្រូសារ​ /សៀវភៅស្នាក់នៅ

ឯកសារបញ្ជាក់ប្រាក់ចំណូល

 • ចំណូលពីអាជីវកម្ម
  • កិច្ចសន្យាជួល ឬ ឯកសារបញ្ជាក់កម្មសិទ្ធិអាជីវកម្ម
  • ប័ណ្ណប៉ាតង់/ ច្បាប់ធ្វើអាជីវកម្ម (ប្រសិនបើមាន)
  • លិខិតបញ្ជាក់ពីអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធ ​(ប្រសិនបើមាន)
  • ​វិក្កយបត្រចំណូល-ចំណាយ (ប្រសិនបើមាន)
 • ចំណូលពីប្រាក់ខែ
  • កិច្ចសន្យាការងារ​ឬ​ កាតសម្គាល់ខ្លួនកន្លែងការងារ
  • របាយការណ៍ប្រាក់បៀវត្សន៍៣ខែចុងក្រោយឬ​ របាយការណ៍ធនាគារ៣ខែចុងក្រោយ

ឯកសារបញ្ជាក់ប្រាក់ចំណាយ

 • វិក្កយបត្រ ទឹក + ភ្លើង (សម្រាប់រយៈពេល​៣ខែចុងក្រោយ)