• ទំហំទឹកប្រាក់៖ $500 ដល់ $25,000
 • រយពេល៖ រហូតដល់ 10 ឆ្នាំ
 • អត្រាការប្រាក់៖ 1.1% -1.5%
 • ប្រភេទប្លង់៖ ទទួលយកបាន​ទាំង​ ប្លង់ទន់ និង​ ប្លង់រឹង
 • វិធីសាស្ត្របង់រំលស់៖ អាចជ្រើសរើសការបង់ថេរជារៀងរាល់ខែ ឬរំលស់ដើមថេរ
 • មិនតម្រូវឲ្យមានអ្នកធានា
 • អនុញ្ញាតិឲ្យបង់រំលស់ប្រាក់ដើមបាន​គ្រប់ពេលដោយមិនមានបង់ថ្លៃសេវា*
 • អាចទទួលបានកម្ចីថែមមិនចាំបាច់បង់ផ្តាច់កម្ចីចាស់
 • លោកអ្នកអាចបន្ធូរបន្ថយចំនួនសំណងប្រចាំខែ តាមរយៈការជ្រើសរើសកម្ចីរយៈពេលវែង
 • សេវាកម្មមានភាពងាយស្រួលនិង​ឆាប់រហ័ស
 • ទទួលបានការបម្រើសេវាយ៉ាងល្អពីបុគ្គលិកដែលមានបទពិសោធន៍ក្នុងការផ្តល់សេវានិង​បំពេញតម្រូវការអតិថិជន
 • ទទួលបានបទដ្ឋាននៃក្រមសីលធម៌ខ្ពស់ សុចរិតភាព និង​តម្លាភាព
 • ផ្តល់មធ្យោបាយងាយស្រួលក្នុងការបង់សង តាមរយៈ ភ្នាក់ងារ វីង ឬ ទ្រូម៉ាន់នី

ហ្វឺស ហ្វាយនែនរក្សាសិទ្ធកែប្រែលក្ខខណ្ឌដោយមិនជូនដំណឹងជាមុន។ 

(*លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត)

 • អាយុ៖ 18 ដល់ 65​ ឆ្នាំ
 • មានប្រវត្តិឥណទានល្អ និងកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្អ
 • តម្រូវអោយមានកម្ចីមួយ ក្នុងចំណោមកម្ចីទាំងនេះ (កម្ចីទិញផ្ទះ កម្ចីសាងសង់ ឬជួសជុលផ្ទះ កម្ចីទិញដី)

 

ទូរសព្ទ៖ 093 666 635

ឯកសារសម្គាល់ខ្លួន

 • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណឬ លិខិតឆ្លងដែន ឬ សំបុត្រកំណើត​ + លិខិតបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណ
 • សៀវភៅគ្រូសារ​ /សៀវភៅស្នាក់នៅ

ឯកសារបញ្ជាក់ប្រាក់ចំណូល

 • ចំណូលពីអាជីវកម្ម
  • កិច្ចសន្យាជួល ឬ ឯកសារបញ្ជាក់កម្មសិទ្ធិអាជីវកម្ម
  • ប័ណ្ណប៉ាតង់/ ច្បាប់ធ្វើអាជីវកម្ម (ប្រសិនបើមាន)
  • លិខិតបញ្ជាក់ពីអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធ ​(ប្រសិនបើមាន)
  • ​វិក្កយបត្រចំណូល-ចំណាយ (ប្រសិនបើមាន)
 • ចំណូលពីប្រាក់ខែ
  • កិច្ចសន្យាការងារ​ឬ​ កាតសម្គាល់ខ្លួនកន្លែងការងារ
  • របាយការណ៍ប្រាក់បៀវត្សន៍៣ខែចុងក្រោយឬ​ របាយការណ៍ធនាគារ៣ខែចុងក្រោយ

ឯកសារបញ្ជាក់ប្រាក់ចំណាយ

 • វិក្កយបត្រ ទឹក + ភ្លើង (សម្រាប់រយៈពេល​៣ខែចុងក្រោយ)