តាមរយៈដៃគូរភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍន៍អចលនទ្រព្យដូចជាដីឡូត៍ ឬបុរី​ របស់យើង លោកអ្នកអាចស្វែងរកព័ត៌មានបន្ថែមពីអចលនទ្រព្យ ដែលសមស្របទៅនឹងថិវិការ ដែលលោកអ្នកអាចត្រូវការ​។

ផ្ទះតាមក្តីប្រាថ្នា

ផ្ទះតាមក្តីប្រាថ្នា

ផ្ទះតាមក្តីប្រាថ្នាសាងពីឥដ្ឋបរិស្ថាន ដែលមានតម្លៃសមរម្យ ។ ស្វែងយល់បន្ថែម
Tel: 077446179​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ភ្នំពេញ

លំនៅដ្ឋានប្រណិត ៖ ទល់មុខអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញ។ ស្វែងយល់បន្ថែម

Senior Property Development: ស្វែងយល់បន្ថែម

ផ្ទះល្វែងខ្នាតតូច ៖ ស្វែងយល់បន្ថែម

U.E យូអ៊ីលំនៅដ្ឋានសុភមង្គល ៖ ស្វែងយល់បន្ថែម

អចលនទ្រព្យសម័យថ្មី ៖ ស្វែងយល់បន្ថែម

អារ៉ា ទិញ-លក់ ៖ ស្វែងយល់បន្ថែម

អចលនទ្រព្យកម្ពុជា ៖ ស្វែងយល់បន្ថែម

ដីឡូត៍ពុះលក់ ៖ ស្វែងយល់បន្ថែម

សៀមរាប

ភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យខេត្តសៀមរាប ៖ ស្វែងយល់បន្ថែម

អចលនទ្រព្យសៀមរាបអង្គរ ៖ ស្វែងយល់បន្ថែម

អេកូវីឡាអង្គរ ៖ ស្វែងយល់បន្ថែម

ដីនៅសៀមរាប ៖ ស្វែងយល់បន្ថែម