កម្ចីទិញផ្ទះ

កម្ចីទិញផ្ទះពី ហ្វឺស ហ្វាយនែន ផ្ដល់ឱកាសសម្រាប់គ្រួសារចំណូលទាប និងមធ្យម ទទួលបានផ្ទះដំបូងរបស់ខ្លួន។ ពួកគេអាចខ្ចីបានរហូតដល់ ៨៥% នៃតម្លៃផ្ទះ ហើយអាចបង់សង ក្នុងរយៈពេលរហូតដល់ ២០ឆ្នាំ។ កម្ចីទិញផ្ទះផ្ដល់ជូននូវអត្រាការប្រាក់ល្អប្រសើរ ហើយថែមទាំងអាចឲ្យអតិថិជនមានអ្នកចូលរួមខ្ចី បានរហូតដល់ ៣នាក់ (បងប្អូនបង្កើត)។

 កម្ចីសាងសង់ផ្ទះ

កម្ចីសាងសង់ ឬជួសជុលផ្ទះគឺជាផលិតផលសំខាន់មួយរបស់យើង ក្នុងការផ្ដល់ដំណោះស្រាយហិរញ្ញវត្ថុរយៈពេលវែង សម្រាប់អ្នកដែលចង់សង់ផ្ទះថ្មី នៅលើដីរបស់ខ្លួន ឬជួសជុលផ្ទះរបស់ខ្លួន។

 កម្ចីជួសជុលផ្ទះ

កម្ចីសាងសង់ ឬជួសជុលផ្ទះគឺជាផលិតផលសំខាន់មួយរបស់យើង ក្នុងការផ្ដល់ដំណោះស្រាយហិរញ្ញវត្ថុរយៈពេលវែង សម្រាប់អ្នកដែលចង់សង់ផ្ទះថ្មី នៅលើដីរបស់ខ្លួន ឬជួសជុលផ្ទះរបស់ខ្លួន។

កម្ចីទិញដី

កម្ចីទិញដីក៏ជាផលិតផលសំខាន់មួយរបស់យើងដែរ ក្នុងការផ្ដល់ដំណោះស្រាយហិរញ្ញវត្ថុរយៈពេលវែង សម្រាប់អ្នក ដែលចង់ទិញដីសម្រាប់សង់ផ្ទះ។

កម្ចីអចលនទ្រព្យធានា

កម្ចីអចលនទ្រព្យធានាអាចយកបន្ថែមទៅលើ កម្ចីទិញផ្ទះ សាងសង់ ឬជួសជុលផ្ទះ ដែលមានរួចហើយ ដើម្បីឲ្យអតិថិជន ហ្វឺស ហ្វាយនែន ដែលមានសក្ដានុពល អាចទិញសម្ភារសម្រាប់ផ្ទះសម្បែង ឬបើកអាជីវកម្មរបស់ពួកគេបាន។ កម្ចីនេះអាចឲ្យអតិថិជនបង្ហាញពីតម្លៃផ្ទះរបស់ខ្លួន ដើម្បីទទួលបានឱកាសហិរញ្ញវត្ថុបន្ថែមទៀត។

អចលនទ្រព្យសម្រាប់លក់

បង្ហាញព័ត៌មានពីអចលនទ្រព្យដែលកំពុងដាក់លក់ក្រោមតម្លៃទីផ្សារ។

មជ្ឈមណ្ឌលទិញ-លក់អចលនទ្រព្យ

ស្ថាប័នយើងខ្ញុំមានសេចក្ដីសោមនស្សសូមប្រកាសថា គេហទំព័រនេះអនុញ្ញាតឲ្យអស់លោកអ្នកអាចដាក់លក់អចលនទ្រព្យ និងស្រាវជ្រាវរកមើលអ្នកផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងសំណង់ អ្នកម៉ៅការសំណង់ និងប្រភេទនៃសម្ភារសំណង់ផ្សេងៗ ។ លើសពីនេះទៅទៀត លោកអ្នកក៏អាចគណនាដើម្បីប៉ាន់តម្លៃសាងសង់ផ្ទះរបស់អ្នក​ក៏បាន។

ប្រសិនបើអ្នកចង់ដាក់លក់អចលនទ្រព្យរបស់អ្នកនៅលើគេហទំព័រនេះ អ្នកអាចចុចលើ  login | Join  ដើម្បីបង្កើតគណនី រួចហើយលោកអ្នកអាចធ្វើការផ្សព្វផ្សាយបាន។

ស្ថាប័នយើងខ្ញុំស្វាគមន៍ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនគ្រឿងសំណង់ ឬអ្នកផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងសំណង់ ដែលចង់ផ្សព្វផ្សាយផលិតផល ឬលេខទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួន នៅលើគេហទំព័រនេះដោយឥតគិតថ្លៃ។ សូមទាក់ទងតាមរយៈ អ៊ីម៉ែល ៖ info@firstfinance.biz ឬលេខទូរសព្ទ ៖ 012 525398​

សេវាកម្ម ហ្វឺស ហ្វាយនែន

ស្វែងយល់ពីលក្ខខណ្ឌ និងអត្ថប្រយោជន៍ នៃសេវាកម្មរបស់ ហ្វឺស ហ្វាយនែន។

ការិយាល័យកណ្ដាលភ្នំពេញ 

ផ្ទះលេខ A15-17 ផ្លូវលេខ 271 សង្កាត់ទំនប់ទឹក ខណ្ឌចម្ការមន រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរសព្ទលេខ ៖ 093 666 635

Newsletter