តើគួរទិញឬជួលផ្ទះ

ពួកយើងដឹងថាលោកអ្នកកំពុងតែស្វែងរកកន្លែងដ៏ស្រស់ស្អាតមួយដើម្បីបន្តររីកចម្រើនក្នុងគ្រួសារលោកអ្នកតទៀត។ ខាងក្រោមនេះជាគន្លឹះមួយចំនួនដែលអាចជួយលោកអ្នកក្នុងសម្រេចចិត្តបានល្អថាតើគួរតែជួលផ្ទះឬក៏ទិញផ្ទះ៖

គន្លឹះទាំង៧យ៉ាងដើម្បីមានសុភមង្គលក្នុងផ្ទះ

មានកត្តាសាមញ្ញមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យផ្ទះរបស់លោកអ្នកកាន់តែមានសុមង្គល។ យើងគួរដឹងថា យើងនីមួយៗមានឥទ្ធិពលលើបរិយាកាសជុំវិញខ្លួនយើង ដូច្នេះបរិយាកាសជុំវិញយើងក៏មានឥទ្ធិពលមកលើយើងវិញដែរ។ ដូច្នេះហើយយើងគួរតែធ្វើឲ្យគេហដ្ឋានរបស់យើងឲ្យគ្រប់គ្នាមានអារម្មណ៍ថាផ្ទះដែលតែងទន្ទឹងរង់ចំាចង់មក​ មិនមែនមានអារម្មណ៍មិនចង់ចូលផ្ទះទេ។

ផ្ទះល្អ ការសិក្សាល្អ

ពេលបវេសនកាលរបស់កូនៗចូលមកដល់ ឳពុកម្តាយអាចដើរតួរជាអ្នកជំរុញទឹកចិត្តដល់កូនៗ ឬក៏ជាអ្នកដាក់សម្ពាធលើកូន ឬអាចដើរតួរជាទាំងពីរ។ សូមឳពុកម្តាយយកពេលដ៏ខ្លីមួយពិចារណាបន្តិច។ តើការដែលយើងបញ្ជូនកូនទៅសាលាដែលល្អបំផុតគ្រប់គ្រាន់ធ្វើឲ្យយើងរួចពីទំនួលខុសត្រូវលើការសិក្សារបស់កូនមែនទេ?​ វាពិតជាសំខាន់ណាស់ក្នុងនាមជាឳពុកម្តាយត្រូវធ្វើជាអ្នកលើកទឹកចិត្តដល់កូននិងផ្តល់ឲ្យពួកគេនូវបរិយាកាសមួយដែលធ្វើឲ្យពួកគេចង់រៀ​ន។

គន្លឹះទាំង៥ដើម្បីលក់ផ្ទះឆាប់ដាច់

តើអ្នកធ្លាប់ឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍ត្រូវការលក់ផ្ទះឲ្យបានឆាប់ដាច់ទេ?​ អ្នកបានគិតហើយក៏ធ្វើរឿងជាច្រើនតាមដែលអាចធ្វើបានដូចជា សម្អាតសំរាម ដុសលាងសម្ភារៈ ឬជួសជុលរបស់របរផ្សេងៗ។ រួចហើយអ្នកក៏អង្គុយចាំមើលថាមានអ្នកទិញដែលហ៊ានឲ្យតម្លៃថ្លៃមកទិញផ្ទះអ្នក។ មើលទៅអ្នកច្បាស់ជាអន្ទះអន្ទែងណាស់ហើយ។ ដូច្នេះមានអ្វីផ្សេងទៀតទេដែលអ្នកគួរធ្វើដើម្បីទទូលបានតម្លៃខ្ពស់?​

គន្លឹះក្នុងការជ្រើសរើសស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់កម្ចីទិញផ្ទះ

ទិញផ្ទះគឺជាការសម្រេចចិត្តដ៏ធំមួយដែលត្រូវការពេលវេលា និងការគិតគូរឲ្យបានហ្មត់ចត់ លើចំណុចមួយចំនួនដូចជាប្រភេទប្លង់ គុណភាពផ្ទះ ទំហំផ្ទះ ទីតាំង បរិយាកាសជុំវិញ និងការត្រៀមរៀបចំផែនការហិរញ្ញវត្ថុ ។ល។ សម្រាប់អ្នកដែលទិញផ្ទះលើកដំបូង

ហ្វឺស ហ្វាយនែន ចួលរួមពិព័ណ៌ការងារ

កាលពីថ្ងៃអាទិត្យ ទី២៥ ខែមិថុនា កន្លងមកនេះ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ហ្វឺស ហ្វាយនែន បានចូលរួមពិព័ណ៌ការងារដែលបានរៀបចំឡើងដោយក្រុមហ៊ុន everjob នាផ្សារទំនើប អេអនម៉ល។

កម្មវិធីសម្រាប់អតិថិជន ហ្វឺស ហ្វាយនែន

ហ្វឺស ហ្វាយនែន បានដាក់ដំណើរការកម្មវិធីមានឈ្មោះថា ប្រាប់តគ្នា! ចំណេញតគ្នា! ដែលកម្មវិធីអនុញ្ញាតិឲ្យអតិថិជនទាំងអស់របស់ ហ្វឺស ហ្វាយនែន អាចណែនាំមិត្តភក្តិ ឬញាតិជិតខាងឲ្យមកប្រើសេវាកម្ចីណាមួយរបស់ ហ្វឺស ហ្វាយនែន