កម្ចីទិញផ្ទះ

កម្ចីទិញផ្ទះរយៈពេលវែង របស់ ហ្វឺស ហ្វាយនែន​ បានផ្តល់នូវដំណោះស្រាយដ៏ប្រសើរដល់អ្នកដែលមានបំណងមានផ្ទះជាកម្មសិទ្ធផ្ទាល់ខ្លួន

 កម្ចីសាងសង់ ឬជួសជុលផ្ទះ

កម្ចីសាងសង់​ ឬជួសជុលផ្ទះរបស់ ហ្វឺស ហ្វានែន ផ្តល់ជូននូវដំណោះស្រាយហិរញ្ញវត្ថុរយៈពេលយូរសម្រាប់អតិថិជនដែលមានបំណងដូចខាងក្រោម៖

  • សាងសង់ផ្ទះលើដីផ្ទាល់ខ្លួនដែលមានស្រាប់
  • ពង្រីក ឬ ជួសជុលផ្ទះដែលមានស្រាប់
  • ដាក់ពាក្យសុំយកប្លង់រឹងសម្រាប់ផ្ទះដែលមានស្រាប់

កម្ចីទិញដីលំនៅដ្ឋាន

កម្ចីទិញដីជាផលិតផលស្នូលមួយរបស់យើង ដែលផ្តល់ដំណោះស្រាយហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់អតិថិជនដែលចង់ទិញដីសម្រាប់សាងសង់ផ្ទះ។

កម្ចីអចលនទ្រព្យធានា

កម្ចីអចលនទ្រព្យធានា ត្រូវបានបន្ថែមលើផលិតផលផ្ទះ​សម្បែង ដែលមានស្រាប់ ដើម្បីជួយអតិថិជនរបស់ ហ្វឺស ហ្វាយនែន ក្នុងការទិញសម្ភារៈប្រើប្រាស់ ក៏ដូចជាបង្កើត ឬពងី្រកអាជីវកម្មរបស់ពួកគេ។

អចលនទ្រព្យលក់បន្ទាន់

ស្វែងរកអលចលនទ្រព្យដែលដាក់លក់ ក្នុងតម្ថៃពិសេស​ក្រោមតម្លៃទីផ្សារ

មជ្ឍមណ្ឌលទិញ លក់អចលនទ្រព្យ

លោកអ្នកអាចស្វែងរកទិញអចលនទ្រព្យ ឬដាក់លក់អចលនទ្រព្យនៅលើទំព័រនេះ និងអាចស្វែងរកនូវម៉ូតផ្ទះស្រស់ស្អាតលើទំព័រនេះបានផងដែរ។

កិច្ចសម្ភាសន៍រវាង អគ្គនាយិកា ដោយ REALESTATE TV

យើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកទស្សនា ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមពីប្រវត្តិ និងប្រភេទសេវា និងផលិតផល របស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ហ្វឺស ហ្វាយនែន ។

ការិយាល័យកណ្តាល រាជធានីភ្នំពេញ

អគារA15-17,ផ្លូវ 271,សង្កាត់ ទំនប់ទឹក, ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ

Tel: 023 997 937

ព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មាន